Nieruchomość to specyficzny obiekt zarządczy oraz prawny. Świadczy o tym nie tylko definicja prawna nieruchomości. Regulacje prawne, które dotyczą nieruchomości wykraczają ponad gałąź prawa z grupy cywilnej, sięgając prawa finansowego, a także administracyjnego. S. Rudnicki pisał, że korzystanie z danej własności nieruchomości polegającej ogólnie mówiąc na gospodarowaniu w sposób zaspokajający poszczególny interes właściciela. Właściciel powinien korzystać z nieruchomości osobiście, jest tu mowa o celu rekreacyjnym bądź mieszkaniowym oraz uprawianiu jej, pobieraniu pożytków naturalnych oraz cywilnych bądź oddawaniu w posiadanie tak zwane zależne na określonej podstawie stosunku prawnego. Może to również przenieść posiadanie samoistne, czyli przy zawarciu umowy zwanej przeniesieniem własności nieważnej z określonego braku wymaganej formy. Nabycie własności nieruchomości przez określony podmiot łączy się z utratą własności przez jej dotychczasowego właściciela, nie zawsze jednak zachodzi stosunek następstwa prawnego pomiędzy dotychczasowym i nowym właścicielem. Nabycie nieruchomości polegające na przejściu prawa własności następuje najczęściej na podstawie umowy oraz w wyniku dziedziczenia1.
_______________________
1 B. Wawrzyńczak – Jędryka, Nieruchomości. Zagadnienia prawne i zarząd, Wolters Kluwer business, Wolters Kluwer business, Warszawa 2013, s. 167.