Dobry plan to przynajmniej połowa sukcesu. A dobry plan stworzysz tylko wtedy, gdy wcześniej określisz jasno założenia, misję i cele działalności. Niezbędna będzie też analiza rynku i konkurencji oraz analiza SWOT. Założenia i misja
Pracę nad planowaniem kampanii marketingowej warto rozpocząć od spisania ogólnych założeń i misji Twoich działań. Na tym etapie nie musisz formułować szczegółowych celów. Zastanów się raczej nad tym, w jaki sposób opisałbyś kampanię w paru słowach komuś niezaangażowanemu w Twoją działalność. Pomyśl, jakie wartości chcesz podkreślić w kampanii, co chcesz zrobić dla klientów, czym Twój kampania będzie różnić się od innych?

Badanie rynku i konkurencji
Zanim na dobre rozpoczniesz działania marketingowe, zastanów się nad tym, jak obecnie wygląda rynek nieruchomości i jak działa Twoja konkurencja. Czy zauważasz wyraźne trendy w obszarze, który Cię interesuje? Może pojawiły się nowe rozwiązania lub zanikają dawniej stosowane metody komunikacji z klientem? Jakimi wartościami kierują się aktualnie ludzie należący do Twojej grupy docelowej? Jak radzi sobie Twoja konkurencja i jak Twoja oferta wypada w porównaniu z konkurencyjnymi propozycjami? Czy coś ważnego dzieje się w innych branżach, np. czy zmienia się polityka banków odnośnie kredytów hipotecznych? A może rząd właśnie przeforsował nową ustawę, która bezpośrednio dotyczy Twoich klientów lub Twojej działalności? Nie bez znaczenia są zawirowania na scenie politycznej – plany rozwoju gospodarki partii rządzącej i polityka społeczna.

Analiza SWOT
Jeżeli odpowiedziałeś sobie na wszystkie dotychczasowe pytania, jesteś gotowy, by wykonać analizę SWOT. To klasyczna forma analizy, która sprawdza się w działalności każdego rodzaju. Analiza SWOT pozwala na klarowne przedstawienie czterech aspektów działalności:

  • mocnych stron przedsiębiorstwa / kampanii marketingowej,
  • Słabych stron,
  • zewnętrznych szans,
  • zewnętrznych zagrożeń.

Rozrysuj tabelę podzieloną na cztery części i wpisz do poszczególnych rubryk wszystko, co przyjdzie Ci do głowy. Dobra analiza SWOT to solidna podstawa do wyznaczenia konkretnego planu działania.

Jasne i mierzalne cele
Wyznacz cele Twojej kampanii marketingowej. Zastanów się, co dokładnie chcesz osiągnąć i w jakim czasie? Oczywiście, że zależy Ci na jak największej sprzedaży i szybkim napływie nowych klientów – warto jednak wskazać konkretne „szczyty do zdobycia”, by dało się kontrolować skuteczność kampanii.
Twoje cele powinny być:

  • Jasno i dokładnie określone. Liczą się konkrety.
  • Mierzalne – powinny odnosić się do liczby klientów czy ilości sprzedanych produktów. To bardzo ważne, bo tylko mierzalny cel można realnie kontrolować.
  • Osiągalne, szyte na miarę Twoich możliwości.
  • Realistyczne – unikaj bujania w obłokach podczas określania celów.
  • Określone w czasie – zapisz deadline na każdy cel.

Jak może wyglądać przykładowy cel? Załóżmy, że jest to sprzedaż dwudziestu mieszkań do końca półrocza. Taki cel spełnia wszystkie kryteria. Jest jasno określony – nie pozostawia żadnych wątpliwości, co do tego, czy będzie spełniony – albo sprzedaż mieszkania, albo nie. Liczbę sprzedanych nieruchomości łatwo jest kontrolować, więc cel jest też mierzalny. Czy jest osiągalny i realistyczny dla promowanej firmy? To już zależy od jej pozycji na rynku, możliwości i doświadczenia w branży. Jeśli dotychczasowa sprzedaż szła topornie, możesz postawić na skromniejszy cel. W określaniu wyników sprzedażowych możesz się też wzorować na innych firmach podobnej wielkości – jeśli tylko dysponujesz odpowiednimi danymi. Wskazany przez nas cel spełnia też ostatnie kryterium, jest określony w czasie. W połowie roku sprawdzisz, czy udało Ci się go osiągnąć.
Obok celów krótkoterminowych, warto zastanowić się nad tymi długoterminowymi. Pomyśl o strategii firmy i o ustalonych wcześniej wartościach. Cele długoterminowe również powinny być mierzalne. Nie muszą one dotyczyć tylko wyników finansowych czy liczby transakcji. Nic nie stoi na przeszkodzie, by postawić na liczbę rekomendacji zadowolonych klientów.